HTET Level 1 PRT CDP (Hindi)

30
30Min
Hindi
HTET Level 1 PRT Maths (Hindi)

30
30Min
Hindi
HTET Level 1 PRT EVS (Hindi)

30
30Min
Hindi
HTET Level 1 PRT Hindi

15
15Min
Hindi
HTET Level 1 PRT English

15
15Min
English
HTET Level 2 TGT CDP (Hindi)

30
30Min
Hindi
HTET Level 2 TGT Hindi

15
15Min
Hindi
HTET Level 2 TGT English

15
15Min
English
HTET Level 2 TGT Maths & Science (Hindi)

60
1:0Hr
Hindi
HTET Level 2 TGT Social Studies (Hindi)

60
1:0Hr
Hindi